Skip to main content

Expeditie Wad Stil komt voort uit het verlangen om het wad eens in stilte te ervaren én om de stille natuur in Nederland aandacht te geven. Toen ik, Saskia op de Weegh, in de zomer van 2021 terugkwam van een rondreis door Zweden, vroeg ik me af waar ik in Nederland uitgestrekte en stille oernatuur kon ervaren. Ik dacht vrijwel meteen aan het wad en boekte direct een wadlooptocht bij zonsopkomst.

De ervaring was prachtig én ik raakte benieuwd hoe het er in stilte zou zijn. Zou het nog echt stil zijn op het wad? En wat zou ik dan ervaren als ik er even helemaal met mezelf in stilte in op zou kunnen gaan? Is het niet essentieel voor ons mensen om onze verbondenheid met de natuur weer diep te kunnen ervaren en was dit er dan niet een geweldige mogelijkheid voor? Het eerste idee voor Wat Stil was geboren.

Ik vertelde er vriend en kunstenaar Bruno van den Elshout over en die wilde het wel samen organiseren. Het werd de rol van sparringspartner om dit eerste idee vorm te laten krijgen om echt in stilte het wad op te kunnen gaan.

Concreet werd Wad Stil toen ik wadloopgids Peter van Avontuurlijk Wadlopen leerde kennen en hij enthousiast reageerde op het idee. Hij wilde de tocht graag begeleiden. Nu konden we een datum prikken en ook echt gaan.

Op 5 mei, bevrijdingsdag, was het zover. Bij zonsopkomst gingen we op expeditie Wad Stil. Met een expeditieteam van 13 mensen stapten we het wad op, in stilte, benieuwd naar wat we er zouden ervaren, ieder individueel en als groep.